×

Karma wraca

Karma wraca

Zastanawiałeś się kiedyś co rządzi Twoim życiem? Czy masz świadomość dotyczącą tego, co tak naprawdę kieruje Twoim losem? Wiele ludzi opiera swoje myślenie związane z tymi kwestiami na poglądach religijnych bądź ideologicznych. Podobnie jest chociażby pośród wyznawców buddyzmu, hinduizmu, jak również u tak zwanych religii drahmicznych. W ich przypadku panuje twierdzenie, że koleje losu uwarunkowane są przez tak zwaną karmę. Zjawisko to najlepiej można wytłumaczyć na przykładzie. Bowiem karma zakłada, że teraźniejsze działania tworzą naszą przyszłość. I gdy w danej chwili okaże się innym osobom pomoc, wsparcie i zwyczajną dobroć serca to podobne wartości mogą powrócić do nas samych po pewnym czasie. Następuje swego rodzaju wymiana, a dobro rodzi dobro. Sprawdź więc najważniejsze informacje dotyczące karmy, jej podstawowe założenia i prawa, jak również wypowiedzi, jakie na jej temat padły z ust wielu znanych osób.

Czym jest karma?

Karma co to znaczy

Dla wielu osób żyjących w naszym kręgu kulturowym karma to nadal pojęcie wyjątkowo abstrakcyjne i trudne do zrozumienia. Jednak istnieje pewne prawdopodobieństwo, że obiło Ci się o uczy właśnie takie określenie. A szczególnie powiedzenie „karma wraca”. Pojawia się więc pytanie czym jest karma i jakie jest źródło jej pochodzenia. Szukając znaczenia karmy należy zagłębić się w filozoficzne rozważania. Szczególnie wyznawców religii takich jak: hinduizm czy buddyzm. To właśnie dla nich karma jest przyczyną oraz skutkiem, które kierują ludzkim losem.

Jest to nieprzenikniona siła, którą trudno jest w pełni pojąć swoim umysłem. Jedno jest jednak pewne – to wielka moc, która połączona jest z każdym ludzkim działaniem, dzięki czemu tworzy nierozerwalny łańcuch życia każdego z nas. Karma to nic innego jak konsekwencja. Wynik podejmowanych przez nas każdego dnia decyzji, myśli, wypowiadanych słów, wykonywanych działań, jak i również zaniedbań. Każdy nasz krok, nawet ten najmniejszy ma swoje odbicie w przyszłości.

Kiedy w praktyce przejawia się karma?

A wszystko sprowadza się do tego, że to co wysyłamy w świat powraca do nas. Może przybierać ono różną formę oraz postać. Jednak zazwyczaj ma ono takie samo lub podobne znaczenie. A więc, jeśli postępujemy właściwie – dobro do nas wraca, a gdy nasze zachowania nie są godne pochwały powraca do nas zło. Karma najczęściej zauważalna jest dopiero, gdy chodzi o ten drugi przykład. Jej istnienie uświadamiamy sobie dopiero w momencie, gdy spotyka nas coś przykrego i później stwierdzamy, że być może jest to swego rodzaju kara za zło, jakie wyrządziliśmy.

Każdy człowiek jest kreatorem i twórcą swojego własnego życia. To jak ostatecznie będzie ono wyglądało zależy od rodzaju energii jaką wysyła każda istota ludzka. Warto o tym pomyśleć zwłaszcza wtedy, gdy nic w naszym życiu nie idzie po naszej myśli. Być może źródła naszych problemów trzeba upatrywać w przyjętym przez nas sposobie zachowania.

Na jakich zasadach opiera się karma?

Prawo przyczyny i skutku

Karma oparta jest na kilku zasadach, których stosowanie w praktyce pozwala zrozumieć czym jest to zjawisko. Są to tak zwane prawa karmy. Prawo przyczyny i skutku jest to podstawowe prawo karmy, które zakłada, że „co się posieje, to się zbierze” i „jak sobie pościelisz tak się wyśpisz”. Wynika więc z tego, że tyle ile sami z siebie damy, tyle będziemy mogli osiągnąć. Tylko i wyłącznie nasze działania tworzą naszą przyszłość. A każdy, nawet najmniejszy czyn oraz podjęta decyzja niesie za sobą konsekwencje, z którymi trzeba się zawsze liczyć.

Prawo stworzenia i kreacji

Wszystko, co wydarza się wokół nas nie dzieje się niejako samo z siebie. Mówi o tym prawo stworzenia i kreacji. Nic nie dzieje się z niczego, czy też przypadkowo, lecz zawsze ma swój powód. Jest to jedynie skutek tego, co sami zrobimy. To my samodzielnie tworzymy naszą rzeczywistość.

Prawo pokory

Prawo pokory oznacza nic innego jak to, że trzeba po prostu pogodzić się z tym, co przynosi życie. Wszystko trzeba przyjąć, zaakceptować, próbować zrozumieć i uświadomić sobie tego sens. Nie każdemu jednak się to udaje. Wymaga to bowiem wiele pokory i samozaparcia.

Prawo wzrostu

Nic na świecie nie pozostaje takie samo. Również ludzki umysł i jego dusza. Pokazuje to również prawo wzrostu. Człowiek więc powinien cały czas chcieć więcej oraz ciągle się rozwijać. Warto więc dbać o doskonalenie samego się, ciągle uczyć się, wykazywać się chęcią do nieustannego poszerzania swoich kompetencji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Prawo odpowiedzialności

Prawo odpowiedzialności odnosi się do tego, że każdy jest panem swojego własnego życia. I w pełni jest za nie odpowiedzialny. Powinien więc liczyć się z koniecznością ponoszenia ewentualnej winy za złe czyny, których nie powinno się wykonać.

Prawo zmian

Życie to ciągła zmiana – w karmie mówi o tym prawo zmian. Trzeba sobie to uświadomić i żyć z ta myślą dzień po dniu. Tylko takie podejście pozwala przetrwać, a przy tym cieszyć się życiem. Nie warto więc do niczego nadmiernie się przywiązywać, bowiem bez względu na to czym to jest i tak kiedyś w końcu przeminie oraz odejdzie w niepamięć.

Prawo cierpliwości i nagrody

Systematyczna, solidna praca to klucz do sukcesu. Ambicja i ciągłe nienasycenie, jak również świadomość swojej niewiedzy oraz potrzeba rozwoju powinny zawsze towarzyszyć ludziom. A cierpliwość i pracowitość przyniosą w przyszłości zdobycie upragnionego celu, spełnienie najskrytszych marzeń oraz okażą się nagrodą za dotychczasowy trud.

Prawo chwili obecnej

Teraźniejszość powinna być tym, co jest dla nas w chwili obecnej najważniejsze. Nie powinno wtedy zbytnio przejmować się przyszłością, ani nadmiernie rozgrzebywać sprawy z przeszłości. Jednak z tyłu głowy zawsze należy mieć myśl, że każdy czyn z teraźniejszości kształtuje naszą przyszłość.

Prawo współzależności i związku

Wszystkie aspekty naszego życia są ze sobą bezpośrednio powiązane. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączą się, jednocześnie nawzajem z siebie wynikając. Przenikają się i żadnego z tych etapów życia nie można w jakiś sposób obejść lub pominąć.

Prawo skupienia

Punktem wyjścia do osiągania upragnionych celów jest jasne ich określenie. Skonkretyzowanie marzeń ułatwia ich spełnienie. Pozwala stworzyć plan działania, który konsekwentnie trzeba realizować. Wszystkie nasze czyny powinny być pozytywne, a skupianie się na negatywach prowadzi jedynie do zguby.

Cytaty dotyczące karmy

Karma to zjawisko, które doczekało się wielu badań, wypowiedzi oraz rozważań. Nic więc dziwnego, że można znaleźć wiele interesujących cytatów, które pozwalają lepiej zrozumieć istotę pojęcia tak ważnego dla wielu religii i wyznań.

Vera Nazarian

Dla przykładu Vera Nazarian to osoba, która pokusiła się o bardzo trafne wskazanie definicji karmy. Według niego:

„Karma nie jest nienaruszalnym silnikiem systemu karcenia pochodzącego od wszechświata. Jest to raczej naturalna kolej rzeczy, efektów i konsekwencji”.

Alyson Noël

Z kolei Alyson Noël tłumaczy, że:

„Karma działa następująco: Akcja – reakcja. Zbierzesz to, co posiałeś. Wyjmiesz to, co włożyłeś. Otrzymasz w zamian to, co dałeś”.

Ponadto autor ten wskazuje, że:

„Karma to rezultat wszystkich działań, pozytywnych i negatywnych, nieustająca równowaga, przyczyna i skutek, coś za coś: wlewasz, wylewasz, co ma być to będzie”.

Jay Crownover

Natomiast Jay Crownover pokazuje co dzieje się, gdy człowiek nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia karmy w życiu:

„Ale karma zawsze wraca, szczególnie gdy zbyt często śmiało się jej w twarz”.

Paulo Coelho

Działanie karmy dostrzegał również Paulo Coelho, twierdził on, że:

„Kiedy się czegoś mocno pragnie, to cały wszechświat potajemnie działa na naszą korzyść”.

Krzysztof Spadło

Krzysztof Spadło dobitnie potrafił podkreślić jakie znaczenie dla przyszłości ma nasza teraźniejszość, co bezpośrednio wiąże się z oddziaływaniem karmy. Twierdził on, że:

„Wszystkie czyny i decyzje, które podejmujemy każdego dnia, odbijają się głośnym echem w naszej przyszłości”.

Edwin Hubbel Chapiny

Podobnego zdania był Edwin Hubbel Chapiny, formułując następujące słowa:

„Każda czynność w naszym życiu dotyka jakiejś struny, która będzie wibrować przez wieczność”.

Wayne Dryer

Także Wayne Dryer poruszał te kwestie, przestrzegał, że:

„Sposób, w jaki ludzie Cię traktują to ich karma; Twoją karmą jest to, w jaki sposób traktujesz ich ty”.

Garma Chang

Wiele mądrych słów na temat karmy wypowiedział Garma Chang. Jego wypowiedzi pozwalają doskonale zrozumieć kwintesencję tego pojęcia. Można zbudować ją na fundamencie chociażby następujących zdań:

„Błędy w rozumieniu nauki o karmie powstają głównie wówczas, gdy pojmuje się ją jako naukę o losie i zakłada, iż przemiana karmy lub przeciwstawienie się jej nie są możliwe. Jest to pogląd bardzo fałszywy”,
„Intelekt człowieka nie jest w stanie objąć ostatecznej głębi istoty karmy, przeto sposób działanie karmy pozostaje dla nas – w gruncie rzeczy – tajemnicą”

„Karma jest działaniem, a każde działanie nieodwracalnie wytwarza energie. Z kolei, energia ta staje się przyczyną następnego działania, zaś nowe działanie jest źródłem nowej energii. I tak oto, energia wyzwala działanie, zaś każda aktywność tworzy energię. Tym sposobem warunkują się wzajemnie, tworząc obieg kołowy”.

Podsumowanie

Już teraz doskonale wiesz czym jest karma, jak może przejawiać się na co dzień oraz jakie prawa nią rządzą. Zastanów się więc czy zjawisko to mogłeś zaobserwować w swoim dotychczasowym życiu. Jeśli poświęcisz na to chwilę możesz przekonać się, że rzeczywiście mogło tak być, a Ty nawet tego sobie nie uświadamiałeś. Jednak teraz możesz całkowicie zmienić swój sposób myślenia w tej kwestii, a co za tym idzie również podejście do wielu aspektów życia. Zwróć uwagę na to, że karma ma bezpośredni wpływ chociażby na Twoje relacje z innymi, podejmowane przez Ciebie działania, jak również kwestie dotyczące Twojej osobistej duchowości oraz światopoglądu. W momencie, gdy uwierzysz w jej rzeczywiste działanie możesz całkowicie przewartościować swoje dotychczasowe życie.

Analizując kolejne wydarzenia, które mają miejsce w Twoim otoczeniu możesz przekonać się, że karma wraca, a jej działanie jest wręcz natychmiastowe. Nie trzeba długo czekać, aby zarówno dobro, jak i zło, które przekażesz na zewnątrz powróciło do Ciebie z powrotem. Postępując dobrze wobec innych sam zobaczysz, że reszta osób także zacznie bardziej przychylnie się do Ciebie odnosić. Jednak pamiętać trzeba, że działa to w dwie strony. I również zło, które przenika nasze działania może do nas wrócić. Los może doskonale dostosować się do tego, w jaki sposób żyjemy i jakimi ludźmi jesteśmy. Tak właśnie karma wygląda w praktyce!

Opublikuj komentarz