×

Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa

Każdy dom mieszkalny lub budynek użytkowy musi spełniać szereg wymagań technicznych i prawnych. Dlatego też, przed oddaniem go do użytku, konieczne jest wykonanie wielu kontroli. Może ona dotyczyć ogólnego stanu budynku, sprawności poszczególnych urządzeń, czy też jakości funkcjonowania całych systemów, które można tam spotkać. Na uwagę zasługuje w tym kontekście tak zwana próba ciśnieniowa, której wykonanie jest obowiązkowe. Sprawdź najważniejsze informacje na jej temat!

Jakie są rodzaje prób ciśnieniowych?

Mianem próby ciśnieniowej określa się kontrolę, w wyniku której sprawdza się, czy dana instalacja działa poprawnie i może zostać uruchomiona. Tego rodzaju monitorowanie może być wykonywane w odniesieniu do różnego typu instalacji, jakie znaleźć można w większości bloków mieszkalnych, domów, czy budynków użytkowych. Dwoma najbardziej reprezentatywnymi przykładami w tym kontekście są:

  • próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej – momentem wykonania tej próby ciśnieniowej jest chwila, w której zakończone zostają prace związane z montażem poszczególnych elementów instalacji – rurociągów, zaworów, kotła i innych przykładów aparatury sanitarnej. Aby kontrola nie została utrudniona, a niektóre urządzenia nie uległy zniszczeniu, zaleca się odłączenie wszystkich elementów od całej instalacji.
  • próba ciśnieniowa centralnego ogrzewania – w przypadku tej próby ciśnieniowej, jej przeprowadzenie może przyjmować różne formy. Kontrola może zostać wykonana zarówno na całej instalacji, jak i wybranym jej fragmencie. Zakres kontroli zależy od wymagań osoby, która będzie ją dokonywać. W odniesieniu do centralnego ogrzewania sama próba ciśnieniowa nie wystarcza, trzeba zadbać także o próbę szczelności.

Próba ciśnieniowa – dlaczego jest potrzebna?

Każdy budynek, który zostanie wybudowany musi spełniać wiele, określonych z góry wymogów. Część z nich jest przewidziana przez obowiązujące przepisy prawa w danej kategorii. Wywiązanie się z nich jest zwykle obowiązkiem każdego właściciela obiektu tego typu. Niedopełnienie tych wymogów może grozić, wskazanymi w tych samych normach prawnych, karami. Najczęściej jest to chociażby kara grzywny, której uiszczenie wiąże się z koniecznością nadrobienia zaległości i przeprowadzenia odpowiedniej kontroli, tyle, że w nieco późniejszym czasie. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których zapomnienie o wykonaniu kontroli wiąże się z wydaniem zakazu tymczasowego korzystania z budynku. Jednak próba ciśnieniowa jest także gwarancją bezpieczeństwa. Taka kontrola pozwala sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Jeśli któryś element całej konstrukcji ma jakieś uchybienia, jest możliwość, aby zawczasu je wykryć i naprawić. Przełoży się to na bezpieczne, komfortowe oraz długoterminowe korzystanie z danej instalacji.

Jak powinien wyglądać prawidłowy formularz z próby ciśnieniowej?

Trzeba jednak zapamiętać, że próby ciśnieniowej nie wykonuje się na własną rękę. Nie można dokonać takiej kontroli samodzielne. Niezbędne jest w tym zakresie skorzystanie z fachowej pomocy. W efekcie przeprowadzonego monitorowania konkretnej instalacji otrzymuje się negatywne, bądź pozytywne wyniki. Otrzymany rezultat potwierdza się w protokole, który jest specjalnym potwierdzeniem wykonanych prac kontrolnych. W tego rodzaju formularzu wskazuje się chociażby opis oraz adres sprawdzanego obiektu, dane personalne inwestora i inne podstawowe kwestie. Ponadto, wskazuje się również wartości, jakie otrzymano po wykonaniu kolejnych prób. A dokonywane są one w określonych okresach czasu. Przy rozpoczęciu próby ciśnieniowej określa się tak zwane ciśnienie próbne. Następnie sprawdza się wyniki wskazywane po upływie dziesięciu, trzydziestu oraz sześćdziesięciu minut. Każdą kolejną próbę należy poprzedzić przywróceniem ciśnieniomierza do ciśnienia próbnego. Jest to tak zwana próba wstępna. A pamiętać trzeba o uwzględnieniu w protokole również wyników próby zasadniczej. W takim protokole wskazuje się też datę wykonania kontroli, czy też podpisy osób, które ją przeprowadziły.

Próba ciśnieniowa – dlaczego warto ją wykonać?

Jest wiele mocnych stron, jakie wiążą się z wykonaniem próby ciśnieniowej. Należą do nich przede wszystkim następujące kwestie:

wzrost bezpieczeństwa
uzyskanie gwarancji, że instalacja działa poprawnie
zwiększenie zaufania do jakość poszczególnych elementów instalacji
otrzymanie dokumentu potwierdzającego zgodność z obowiązującymi standardami
wypełnienie wymagań określonych w przepisach prawa

Podsumowanie

Wybudowanie konkretnego budynku oraz zamontowanie w nim wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji to dopiero początek. Późniejszym etapem, który poprzedza właściwe korzystanie z całego wyposażenia, jest skontrolowanie tego, w jaki sposób działa każdy element. Jeśli wszystko funkcjonuje bez zastrzeżeń, wydawane są odpowiednie dokumenty, które potwierdzają stan infrastruktury. Warto pamiętać, aby po przeprowadzonej kontroli zachowywać takie raporty oraz protokoły, ponieważ są one prawny potwierdzeniem, że dana weryfikacja rzeczywiście została wykonana.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertę prób ciśnieniowych w Warszawie.

Opublikuj komentarz