Rozbiórka – od czego zacząć?

Rozbiórka – od czego zacząć?

Rozbiórka, czy modernizacja budynku mieszkalnego wiąże się zwykle z całym szeregiem prac fizycznych. Niezbędne jest nie tylko dokonanie wyburzenia, ale również zadbanie o wywóz wszystkich pozostałości. Sam fakt rozbiórki musi być ponadto zgłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli więc zastanawiasz się w jaki sposób powinna przebiegać bezpieczna rozbiórka budynku, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Dzięki nim dowiesz się, od czego należy zacząć tego rodzaju działania, aby były zgodne z prawem!

Jak wykonać rozbiórkę zgodnie z prawem?

Kwestie związane z wyburzaniem budynków regulują przepisy Prawa Budowlanego. Jeśli więc chcesz usunąć ze swojej działki jakiś budynek, musisz zapoznać się z tymi regulacjami. Przede wszystkim powinieneś zapamiętać, w jakich sytuacjach pozwolenie nie jest konieczne. Jeden z takich przypadków występuje, gdy budynek lub budowla nie jest wpisana do rejestru zabytków, a przy tym jej wysokość jest niższa niż osiem metrów. Istnieje również pewna analogia, wskazująca, że pozwolenia na wyburzenie nie wymaga rozbiórka nieruchomości, w przypadku której nie trzeba zabiegać o wcześniejsze wydanie pozwolenia na budowę.

Jakie elementy musi zawierać wniosek o pozwolenie na wyburzenie?

Aby uzyskać zgodę na rozpoczęcie rozbiórki budynku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami. Przede wszystkim trzeba także pamiętać, aby dokonać tego we właściwym czasie. Termin, jaki zostaje wskazany na złożenie wniosku to 79 dni. Organ ma 65 dni na wydanie decyzji w sprawie. Czternaście dni stanowi natomiast czas uprawomocnienia się decyzji. Sam wniosek trzeba złożyć wraz z następującymi dokumentami: zgodą właściciela budynku, opisem zakresu przeprowadzanych robót, charakterystyka sposobów zapewnienia bezpieczeństwa oraz projekt planowanej rozbiórki.

W jaki sposób należy zadbać o bezpieczeństwo na miejscu rozbiórki?

Teren, na którym przeprowadzana jest rozbiórka musi zostać w odpowiedni sposób oznaczony. Przede wszystkim osoby postronne powinny wiedzieć, że na czas prac budowlanych konieczne jest oddalenie się od tego obszaru. Wszystko po to, aby zagwarantować jak najwyższy stopień bezpieczeństwa. Ogrodzenie takiej powierzchni jest więc punktem wyjścia. Jednak trzeba wesprzeć także pracowników dokonujących rozbiórki. Powinni oni pamiętać o ochronnym ubiorze, czy też uważnym usuwaniu fragmentów budynku znajdujących się na samej górze. Wszelkie otwory, czy niebezpieczne konstrukcje powinny zostać zabezpieczone. Cała rozbiórka musi zachodzić stopniowo, a na kondygnacji budynku, znajdującej się poniżej dokonywanych zniszczeń, nie może nikt przebywać. Rodzaj przeprowadzanych prac trzeba dopasować do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Szczególnie trzeba uważać na silny wiatr, który może doprowadzać do oderwania się niezabezpieczonych części budynków.

Jakie są cechy właściwie przeprowadzonej rozbiórki?

Branża, dotycząca rozbiórek oraz wyburzeń, cechuje się wyjątkową fachowością. A jej przeprowadzenie wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia, umiejętności, dyscypliny oraz wiedzy z zakresu BHP. Nie jest to więc praca do osób bez kwalifikacji. Sam nie dokonasz prawidłowej rozbiórki, musisz polegać na specjalistach. O ile we własnym zakresie nie możesz wykonywać czynności wyburzeniowych, o tyle możesz, a wręcz powinieneś zadbać o zorganizowanie tego przedsięwzięcia i właściwe jego zaplanowanie. Dzięki temu będziesz wiedział jak krok po kroku kierować pracami. W pierwszej kolejności potrzebne jest konkretne wskazanie przedmiotu rozbiórki. Wskaż, czy będzie to cała nieruchomość, czy też jej część – ściana, czy stary dach. Powinieneś także zadbać o swobodny dojazd wynajętej ekipy na miejsce rozbiórki. Gdy rozpocznie się rozbiórkę potrzebne jest wstępne sprawdzenie stanu technicznego budynku. W pierwszej kolejności wyburza się dach, przy wyburzaniu ścian zaczyna się od skucia tynków oraz stopniowego zdejmowania materiałów, z którego wykonana jest ściana. Na końcu przychodzi czas na zniszczenie podłogi oraz odsłonienie stropów budynku.

Podsumowanie

Bazując na zgromadzonej wiedzy dotyczącej kwestii rozbiórek budynków można rozpocząć poszukiwania sprawdzonych i doświadczonych fachowców, którzy krok po kroku pomogą nam przeprowadzić wszystkie prace. Bowiem profesjonalne i bezpieczne wyburzenia mogą być dokonane tylko przez fachowców, a nie przypadkowe osoby. Chodzi w końcu o bezpieczeństwo ludzi znajdujących się na terenie okolicy, w której prowadzone są takie prace budowlane. Renomowane przedsiębiorstwa działające w takiej branży oferują pełen zakres usług. W ich skład wchodzą nie tylko rozbiórki i wyburzenia, ale również wcześniejsze przygotowanie terenu, segregacja odpadów oraz ich wywożenie i zutylizowanie. Jednak wybór odpowiedniej firmy tego typu nie może być przypadkowy. Warto dobrze przemyśleć te kwestie, chociażby poprzez odszukanie przedsiębiorstw tego typu, znajdujących się w najbliższej okolicy i porównanie warunków takiej współpracy oraz kosztów, jakie należy w związku z tym ponieść.